Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant chunli_9x20/Other/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 11 Deviations 1,855 Comments 8,235 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Watchers

Activity


deviantID

chunli9x
chunli_9x
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconshangailily:
ShangaiLily Featured By Owner Jan 21, 2012  Hobbyist Traditional Artist
thanks a lot for the fave :heart:
Reply
:iconmonoui13:
Monoui13 Featured By Owner Nov 16, 2011  Student Traditional Artist
Em ơi 20-11 đi off nhé :"> 3h ở cổng triển lăm Giảng Vơ ~
Reply
:iconchunli9x:
chunli9x Featured By Owner Nov 21, 2011
off ǵ vậy ss ;___;
mấy ngày vừa rồi nhà em rớt mạng...
Reply
:iconmonoui13:
Monoui13 Featured By Owner Nov 21, 2011  Student Traditional Artist
TTATT ~~~
off đú đởn của hội truyện tranh nhân dịp 20-11 thôi ;__; ~~~
oài tiếc thế ~~ mới phát hiện là chị làm mất số dđ của em rồi ~~ cho chị lại đi ~

học ở LTV sướng không em~
Reply
:iconchunli9x:
chunli9x Featured By Owner Jan 21, 2012
01252247677 nha ss, oi gioi oi sung suong gi dau. hoc buc mat ra luon ay.... (sr unikey nha e bi hong :P)
Reply
:iconsanichiru:
SanIchiru Featured By Owner Nov 2, 2011
ss vẽ đẹp quá ~~~ Nhưng mà sao h ss ít up tranh vậy? Bức gần nhất cũng cách đây gần...1 năm.
Reply
:iconchunli9x:
chunli9x Featured By Owner Nov 14, 2011
thanks em. Trước là do ss bận thôi :">
Reply
:iconlarainjp:
Larainjp Featured By Owner Mar 15, 2011  Professional Traditional Artist
Hi :) Thanks for the fave :sun:
Reply
:iconrin-1602:
rin-1602 Featured By Owner Mar 6, 2011
it's late but... happy bday :D
Reply
:iconrin-1602:
rin-1602 Featured By Owner Mar 6, 2011
yayaya, gal càng ngày càng cool :D
Reply
Add a Comment: